Vinuni – đại học thứ 2 Đông Nam Á đạt kiểm định chất lượng quốc tế ACGME – I

anh 3 16907845061021908788072 0 136 759 1350 crop 16907845829931555436245

Trường Đại học VinUni vừa chính thức được Hội đồng kiểm định chất lượng Quốc tế các Chương trình Giáo dục Y khoa Sau đại học Hoa Kỳ (ACGME – I) công bố là cơ sở đào tạo đạt chất lượng kiểm định quốc tế, có hiệu lực từ tháng 7/2023. Đây là cơ sở […]