Tag Archives: Trường đại học

Vinuni – đại học thứ 2 Đông Nam Á đạt kiểm định chất lượng quốc tế ACGME – I

Vinuni – đại học thứ 2 Đông Nam Á đạt kiểm định chất lượng quốc tế ACGME – I Trường Đại học VinUni vừa chính thức được Hội đồng kiểm định chất lượng Quốc tế các Chương trình Giáo dục Y khoa Sau đại học Hoa Kỳ (ACGME – I) công bố là cơ sở […]