Author Archives: bloghoctap.edu.vn

Hoa mắt, chóng mặt khi thay đổi tư thế là bệnh gì?

avatar1679666942674 167966694294057008250

Hoa mắt, chóng mặt khi thay đổi tư thế là điều thường gặp ở bệnh nhân rối loạn tiền đình ngoại biên. Rối loạn tiền đình ngoại biên nói riêng hay rối loạn tiền đình nói chung gây cho người bệnh những ảnh hưởng lớn tới cuộc sống thường nhật. Rối loạn tiền đình là […]