Tag Archives: nhiễm nấm

Người đầu tiên trên thế giới nhiễm nấm từ cây trồng

Người đầu tiên trên thế giới nhiễm nấm từ cây trồng Nhà nấm học đã bị nhiễm Chondrostereum purpureum – loại nấm gây bệnh bạc lá ở thực vật. Người ta tin rằng người đàn ông đã tiếp xúc với loại nấm này khi thực hiện công việc nghiên cứu của mình. Ảnh: The Telegraph […]