Bê tông xốp có thể hấp thụ nước

Công ty Tarmac đã tạo một loại bê tông xốp Topmix Permeable có thể hấp thụ 880 gallon nước/phút. Mục đích nghiên cứu loại vật liệu mới này là giúp hút nước từ các trận mưa lớn hoặc lũ lụt.

Theo Báo Xây dựng Online

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *